PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výkon činnosti dotčeného orgánu ve věcech všech druhů dopravy na úseku územního plánování

Kód agendy: A584
Název agendy: Výkon činnosti dotčeného orgánu ve věcech všech druhů dopravy na úseku územního plánování
Datum registrace agendy: 31.01.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 66003008
Název OVM: Ministerstvo dopravy

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
114 1995 Zákon o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů 4    
13 1997 Zákon o pozemních komunikacích 40 2 g
183 2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 4 7  
183 2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 4 1  
183 2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 4 2  
183 2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 4 6  
183 2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 4 5  
183 2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 4 4  
183 2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 4 3  
266 1994 Zákon o dráhách 56 1 d
49 1997 Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 88 1 g
49 1997 Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 88 1 p
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR886 Vydání koordinovaného stanoviska dotčeného orgánu podle zvláštních právních předpisů k územně plánovací dokumentaci 183/2006 4-1,2,3,4,5,6,7
CR887 Pořizování územně analytických podkladů 183/2006 27-3
CR888 Aktualizace územně analytických podkladů 183/2006 28-1,2,3
CR889 Projednání návrhu Politiky územního rozvoje 183/2006 33-1
CR890 Projednání aktualizace Politiky územního rozvoje 183/2006 35-1
CR891 Projednání návrhu Zásad územního rozvoje 183/2006 37-2
CR892 Řízení o Zásadách územního rozvoje 183/2006 39-2
CR893 Projednání aktualizace Zásad územního rozvoje 183/2006 42-1
CR894 Podnět k rozhodnutí o pořízení územního plánu 183/2006 44-b
CR895 Projednání návrhu zadání územního plánu 183/2006 47-2
CR896 Projednání konceptu územního plánu 183/2006 48-3
CR897 Společné jednání o návrhu územního plánu 183/2006 50-2
CR898 Veřejné projednání návrhu územního plánu 183/2006 52-1
CR899 Projednání vymezení zastavěného území 183/2006 59-4
CR900 Projednání návrhu zadání regulačního plánu 183/2006 64-2-b
CR901 Projednání návrhu regulačního plánu 183/2006 65-2


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
66003008 Ministerstvo dopravy[Čas vygenerování tohoto souboru: 01.02.2012 14:00:02.]