PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Seznam auditorů

Kód agendy: A6
Název agendy: Seznam auditorů
Datum registrace agendy: 16.11.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00006947
Název OVM: Ministerstvo financí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech 27 1  
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 4 1  
93 2009 Zákon o auditorech a o změně některých zákonů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR70 Vedení seznamu auditorů 93/2009 31-2-d 93/2009 11-1 Komora auditorů České republiky vede seznam auditorů podle § 11 a seznam asistentů auditora podle § 30 tohoto zákona; Komora auditorů České republiky vede seznam auditorů


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
70901473 Komora auditorů České republiky[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]