PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zpracování zpráv pro kontrolní mechanismy mezinárodních úmluv o lidských právech

Kód agendy: A611
Název agendy: Zpracování zpráv pro kontrolní mechanismy mezinárodních úmluv o lidských právech
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00006599
Název OVM: Úřad vlády České republiky

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
(žádná data)
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
104 1991 Úmluva o právech dítěte
120 1976 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
120 1976 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech
143/1988 1998 Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
15/2007 2007 Evropská charta regionálních či menšinových jazyků
62 1987 Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen
9/1996 1996 Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
95/1974 1974 Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace
96/1998 1998 Rámcová úmluva o právech příslušníků národnostních menšin
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1463 Monitorování dodržování mezinárodních úmluv na vnitrostátní úrovni ČR Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (č. 120/1976 Sb., cl. 40 odst. 1), Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (č. 120/1976 Sb., cl. 16 odst. 1), Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace (č. 95/1974 Sb., cl. 9 odst. 1).
CR1464 Zpracování podkladů pro vládu ke koncepci politiky v jednotlivých oblastech ochrany lidských práv Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (č. 120/1976 Sb., cl. 40 odst. 1) Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (č. 120/1976 Sb., cl. 16 odst. 1), Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace (č. 95/1974 Sb., cl. 9 odst. 1).
CR1465 Stanoviska ke zprávám a doporučení ze strany mezinárodních institucí působících v oblasti lidských práv Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (č. 120/1976 Sb., cl. 40 odst. 1), Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (č. 120/1976 Sb., cl. 16 odst. 1), Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace (č. 95/1974 Sb., cl. 9 odst. 1).


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006599 Úřad vlády České republiky[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]