PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agenda Komory veterinárních lékařů ČR

Kód agendy: A636
Název agendy: Agenda Komory veterinárních lékařů ČR
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00020478
Název OVM: Ministerstvo zemědělství

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 27    
381 1991 Zákon České národní rady č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1915 příjem a posouzení žádosti o vydání osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti 381/1991 § 1-1-f
CR1916 vydání rozhodnutí o udělení či neudělení osvědčení 381/1991 § 1-1-f
CR1917 příjem posouzení žádosti o zápis do seznamu členů komory 381/1991 §4
CR1918 vydání rozhodnutí o zapsání či nezapsání do seznamu členů komory 381/1991 §4
CR1919 vedení seznamu členů komory 381/1991 §2-1-e
CR1920 posouzení stížnosti na postup veterinárního lékaře 381/1991 §2-2-c
CR1921 podání návrhu na zahájení disciplinárního řízení 381/1991 § 17-2
CR1922 vedení disciplinárního řízení 381/1991 §17-2
CR1923 vedení spisu v disciplinárním řízení 381/1991 §17-2
CR1924 vydání rozhodnutí v disciplinárním řízení 381/1991 §17-4
CR1925 posouzení odvolání proti rozhodnutí čestné rady 381/1991 §18-3
CR1926 rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí čestné rady 381/1991 §18-5
CR1927 výkon rozhodnutí v disciplinárním řízení 381/1991 §17-5
CR1928 vedení evidence disciplinárního řízení 381/1991 §2-1-e
CR1929 vyjadřuje se k podmínkám požadovaným pro výkon odborných veterinárních činností 381/1991 §2-2-a
CR1930 stanovuje podmínky pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti svých členů 381/1991 §2-2-a
CR1931 spolupracuje s komorami veterinárních lékařů nebo obdobnými právnickými osobami v členských státech Evropské unie, v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarské konfederaci 381/1991 §2-1-g


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
44015364 Komora veterinárních lékařů České republiky[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]