PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Rejstřík školských právnických osob

Kód agendy: A676
Název agendy: Rejstřík školských právnických osob
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00022985
Název OVM: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
561 2004 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 153 a násl.    
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR548 Správa rejstříku ŠPO 561/2004 153-1
CR549 Zápis údajů do rejstříku ŠPO 561/2004 154-1 561/2001 157-3
CR550 Změny nebo zrušení údajů do rejstříku ŠPO 561/2004 154-1 561/2004 159-4
CR551 Poskytování údajů z rejstříku ŠPO 561/2004 141-2,3,4
CR552 Editace údajů do ROS 561/2004 159-5


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00022985 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]