PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách Registr lidských embryonálních kmenových linií

Kód agendy: A677
Název agendy: Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách Registr lidských embryonálních kmenových linií
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00022985
Název OVM: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
227 2006 Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů 13    
227 2006 Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů 12    
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR553 vydává povolení k výzkumu 227/2006 12a
CR554 mění povolení k výzkumu 227/2006 12 a
CR555 ruší povolení k výzkumu 227/2006 12 a
CR556 vydává povolení k dovozu 227/2006 12a
CR557 mění povolení k dovozu 227/2006 12a
CR558 ruší povolení k dovozu 227/2006 12a
CR559 zabezpečuje úlohu správce registru linií 227/2006 12b
CR560 zabezpečuje úlohu provozovatele registru linií 227/2006 12b
CR561 provádí kontrolu výzkumných pracovišť 227/2006 12c
CR562 sleduje zda nedochází k provádění výzkumu v rozporu se zákonem 227/2006 12c
CR563 ukládá sankce za správní delikty 227/2006 12c
CR564 vede registr linií 227/2006 12d
CR565 vydává výpis z registru linií 227/2006 13 3


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00022985 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]