PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Schvalování žádostí výzkumných organizací žádajících o zařazení do seznamu pro přijímání pracovníků ze třetích zemí

Kód agendy: A679
Název agendy: Schvalování žádostí výzkumných organizací žádajících o zařazení do seznamu pro přijímání pracovníků ze třetích zemí
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00022985
Název OVM: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
326 1999 Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 107 7  
341 2005 Zákon o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů 30e    
341 2005 Zákon o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů 30c    
341 2005 Zákon o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů 30d    
341 2005 Zákon o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů 30a    
341 2005 Zákon o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů 30b    
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR566 Posouzení žádosti výzkumné oranizace 130/2002 § 30a - 1 130/2002 § 30a - 2 130/2002 § 30e - 2-a
CR567 Schválení a zápis do seznamu výzkumných organizací 130/2002 § 30a - 2 130/2002 § 30b - 2 130/2002 § 30b - 3
CR568 Vyhlášení sdělením ve Sbírce zákonů 130/2002 § 30b - 5
CR569 Oznámení Polici ČR vyškrtnutí ze seznamu výzkumných organizací 130/2002 §30b - 7 329/1999 §107 - 7
CR570 Ukládání a výběr pokut za správní delikty 130/2002 § 30f - 2 130/2002 § 30g - 6


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00022985 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]