PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agenda Vězeňské služby

Kód agendy: A681
Název agendy: Agenda Vězeňské služby
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00025429
Název OVM: Ministerstvo spravedlnosti

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
10 2000 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č.10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů 8 1  
137 2001 Zákon o ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením 3 3  
137 2006 Zákon o veřejných zakázkách 53    
137 2006 Zákon o veřejných zakázkách 54    
137 2001 Zákon o ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením 8 1,2  
187 2006 Zákon o nemocenském pojištění 86 2 c
187 2006 Zákon o nemocenském pojištění 74    
20 1966 Zákon o péči o zdraví lidu 67h    
20 1966 Zákon o péči o zdraví lidu 77    
219 2000 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 14 4  
219 2000 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 35 1 b,c
361 2003 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 3    
361 2003 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 20 4  
361 2003 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 16 2 a,b
48 1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 7 1 i
48 1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 8 2 m
555 1992 Zákon o vězeňské službě a justiční stráži ČR 2 1 i,l
555 1992 Zákon o vězeňské službě a justiční stráži ČR 1 3  
555 1992 Zákon o vězeňské službě a justiční stráži ČR 23a 1 a,c
582 1991 Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 9 1,2  
582 1991 Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 11 1  
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR571 vedení evidence osob ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence Zákon č. 555/1992 Sb. § 2 odst. 1 písm. i)
CR572 vydávání rozhodnutí podle správního řádu Zákon č. 555/1992 Sb. § 1 odst. 3
CR573 evidence údajů převzaté z rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení oznámených VS Zákon č. 555/1992 § 23a odst. 1. písmeno a)
CR574 evidence údajů k určení totožnosti vězněných osob Zákon č. 555/1992 § 23a odst. 1. písmeno b)
CR575 evidence průběhu věznění Zákon č. 555/1992 § 23a odst. 1. písmeno c)
CR576 řízení o náhradě škody Zákon č. 219/2000 Sb. § 14 odst.4
CR577 poskytování zdravotní péče Zákon č. 555/1992 § 2 odst. 1 písmeno l)
CR578 nahlížení do evidencí k poskytování zdravotní péče Zákon č. 20/1966 Sb. § 67 h)
CR579 vyžádání opisu z evidence Rejstříku trestů Zákon č. 361/2003 Sb. § 16 odst. 2 písm. a)
CR580 vyžádání výpisu z evidencí o bezúhonnosti Zákon č. 361/2003 Sb. § 16 odst. 2 písm. b)
CR581 poskytování informací do databáze MV volných služebních míst Zákon č. 361/2003 Sb. § 3
CR582 obsazování volných služebních míst náhled do evidence MV - databáze volných míst a příslušníků ostatních bezpečnostních sborů Zákon č. 361/2003 Sb. § 20 odst. 4
CR583 provádění důchodového pojištění příslušníků VSČR Zákon č. 582/1991 Sb. § 9 odst. 1; odst. 2; §11 odst. 1
CR584 vedení registru pojištěnců Zákon č. 187/2006 Sb. § 86 odst. c
CR585 realizace veřejných zakázek - ověření údajů o uchazečích Zákon č. 137/2006 Sb.
CR586 zpracovávání a využívání osobních údajů ohrožené nebo chráněné osoby Zákon č. 137/2001, § 3 odst. 3, §8 odst. 1 a 2
CR587 nakládání s pohledávkami státu Zákon č. 219/2000 Sb. § 14 odst. 5; §35 odst. 1 písm. b, písm. c)
CR588 dohledání, zda dotyčný pobírá důchod Zákon č. 219/2000 Sb. § 14 odst. 5; odst. 4
CR589 činnost plátce pojistného Zákon č. 48/1997 Sb. § 7 odst. 1 písm. i); § 8 odst.2 písm. m)
CR590 rozhodování o lékařských posudcích Zákon č. 20/1966 Sb. § 77 odst. 9
CR591 kontrola zdrav. zařízení při posuzování a ukončování DPN Zákon č. 187/2006 Sb. § 74 ; § 75


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00212423 Vězeňská služba České republiky



[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]