PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Sčítání lidu, domů a bytů

Kód agendy: A687
Název agendy: Sčítání lidu, domů a bytů
Datum registrace agendy: 31.01.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00025593
Název OVM: Český statistický úřad

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
279 2010 Vyhláška č. 279/2010 Sb. k provedení některých ustanovení zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011      
296 2009 Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011      
89 1995 Zákon č.89/1995 Sb., o státní statistické službě      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
763/2008/ES 2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR902 Organizování, řízení a zabezpečování přípravy sčítání, jeho provedení a zpracování jeho výsledků 296/2009 8-1
CR903 Vyhlašování veřejných zakázek a uzavírání smluv s dodavateli služeb na práce související se sčítáním 296/2009 8-2-a
CR904 Vymezení sčítacích obvodů 296/2009 8-2-b
CR905 Kontrola provedení sčítání 296/2009 8-2-c
CR906 Vytváření podmínek pro ochranu osobních údajů při jejich shromažďování, dalším zpracovávání a dbá na jejich dodržování 296/2009 8-2-d
CR907 Zajišťování školení sčítacích komisařů 296/2009 8-2-e
CR908 Metodické řízení sčítacích komisařů 296/2009 8-2-f
CR909 Zajišťování přípravy sčítacích formulářů a jejich distribuci dodavateli služeb a ústředním správním úřadům podle § 9 odst. 1 až 4 296/2009 8-2-g
CR910 Provádění sčítání ve sčítacích obvodech, ve kterých neprovádí sčítání dodavatel služeb nebo ústřední správní úřady podle § 9 odst. 1 až 4 296/2009 8-2-h
CR911 Zajišťování informovanosti veřejnosti za účelem řádného průběhu sčítání, přičemž se na Úřad, popřípadě na další orgány, které mají statut správců, po dobu sčítání nevztahuje § 11 zákona o ochraně osobních údajů 296/2009 8-2-i
CR912 Odpovědnost za shromažďování údajů a jejich zpracování v souladu s tímto zákonem 296/2009 8-2-j
CR913 Zpřístupňení výsledků sčítání podle § 25 a podle jiného právního předpisu 296/2009 8-2-k
CR914 Spolupráce Úřadu na přípravě a provedení sčítání s ústředními správními úřady uvedenými v § 9, které zabezpečují jím vyžádané podklady pro přípravu sčítání 296/2009 8-3
CR915 Zpracovávání individuálních a osobních údajů 296/2009 24
CR916 Zpřístupnění údajů sčítání 296/2009 25
CR917 Provádění statistických zjišťování 89/1995 4-1-c


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce
Statutární města
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra
00025429 Ministerstvo spravedlnosti
00025593 Český statistický úřad
00025712 Český úřad zeměměřický a katastrální
45769851 Ministerstvo zahraničních věcí
60162694 Ministerstvo obrany
70837627 Úřad pro ochranu osobních údajů[Čas vygenerování tohoto souboru: 01.02.2012 14:00:02.]