PDF Export Vytisknout Poslat emailem

CITES - obchodování s ohroženými druhy

Kód agendy: A694
Název agendy: CITES - obchodování s ohroženými druhy
Datum registrace agendy: 26.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00164801
Název OVM: Ministerstvo životního prostředí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
100 2004 Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů      
210 2010 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
338/97/ES 1996 Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
865/2006/ES 2006 Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2871 Povolení dovozu exemplářů ohrožených druhů 100/2004 5 100/2004 7
CR2872 Povolení vývozu a zpětného vývozu exemplářů ohrožených druhů 100/2004 9 100/2004 12
CR2873 Přemisťování živých exemplářů živočišného druhu v rámci členských států Evropských společenství 100/2004 15
CR2874 Vydávání výjimek ze zákazu obchodních činností krajskými úřady 100/2004 15a
CR2875 Vydávání potvrzení o putovní výstavě a potvrzení o souboru vzorků 100/2004 15b
CR2876 Vydávání potvrzení o osobním vlastnictví 100/2004 15c
CR2877 Registrace k zjednodušeným postupům při obchodu s biologickými vzorky 100/2004 16a
CR2878 Licence pro zpracovatele a balírny kaviáru 100/2004 16b
CR2879 Registrace některých exemplářů CITES krajskými úřady 100/2004 23
CR2880 Licence pro výrobce a distributory značek na exempláře 100/2004 23d
CR2881 Povolení záchranného centra 100/2004 29a 100/2004 29b 100/2004 29c 100/2004 29d
CR2882 Kontrola 100/2004 25-3 100/2004 25-4 100/2004 25-5 100/2004 25-6 100/2004 25-7 100/2004 26 100/2004 30


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Celní úřady
Kraje
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006947 Ministerstvo financí
00018562 Státní veterinární správa ČR
00164801 Ministerstvo životního prostředí
41693205 Česká inspekce životního prostředí
65349563 Státní rostlinolékařská správa