PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zoologické zahrady

Kód agendy: A696
Název agendy: Zoologické zahrady
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00164801
Název OVM: Ministerstvo životního prostředí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
162 2003 Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
17/2004 2004 Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad
1999/22/ES 1999 Směrnice Rady 1999/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR592 Vydávání licencí k provozování zoologických zahrad 162/2003 6-2


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00164801 Ministerstvo životního prostředí[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]