PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Seznam daňových poradců

Kód agendy: A7
Název agendy: Seznam daňových poradců
Datum registrace agendy: 16.11.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00006947
Název OVM: Ministerstvo financí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech 27 1  
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 4 1  
523 1992 Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR71 Vedení seznamu daňových poradců 523/1992 11-f Komora daňových poradců České republiky zejména vede seznam a zajišťuje zveřejňování potřebných údajů


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
44995059 Komora daňových poradců České Republiky[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]