PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Registr povolených geneticky modifikovaných organismů Registr uživatelů geneticky modifikovaných organismů

Kód agendy: A703
Název agendy: Registr povolených geneticky modifikovaných organismů Registr uživatelů geneticky modifikovaných organismů
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00164801
Název OVM: Ministerstvo životního prostředí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
78 2004 Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 22    
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR593 Registr povolených geneticky modifikovaných organismů Vedení registru geneticky modifikovaných organismů, pro které bylo uděleno povolení
CR594 Registr uživatelů geneticky modifikovaných organismů Vedení registru osob, kterým bylo uděleno povolení podle tohoto zákona nebo kterým vzniklo oprávnění k uzavřenému nakládání na základě oznámení podle § 16 odst. 2 nebo 3 zákona


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00164801 Ministerstvo životního prostředí[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]