PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Státní podniky

Kód agendy: A736
Název agendy: Státní podniky
Datum registrace agendy: 26.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 47609109
Název OVM: Ministerstvo průmyslu a obchodu

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
513 1991 Obchodní zákoník 36    
513 1991 Obchodní zákoník 35    
513 1991 Obchodní zákoník 34    
77 1997 Zákon o státním podniku 9    
77 1997 Zákon o státním podniku 12    
77 1997 Zákon o státním podniku 5    
77 1997 Zákon o státním podniku 7    
77 1997 Zákon o státním podniku 3    
77 1997 Zákon o státním podniku 4    
77 1997 Zákon o státním podniku 13    
77 1997 Zákon o státním podniku 15    
99 1963 Občanský soudní řád 128    
99 1963 Občanský soudní řád 120    
99 1963 Občanský soudní řád 101    
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2627 Řešení soudních sporů souvisejících se zakladatelskou působností (příprava a řešení sporů a vymáhání pohledávek) Zákon č. 99/1963 Sb., § 101 odst. 1 a, b, § 120 odst. 1, § 128
CR2626 Výkon zakladatelských funkcí ve vztahu ke státním podnikům (jmenování a odvolávání ředitelů, členů dozorčích rad a likvidátorů státních podniků, změny zakládacích listin a statutů, návrhy na změny zápisu v Obchodním rejstříku, zjišťování právního nástupnictví po zaniklých státních podnicích) Zákon č. 77/1997 Sb., § 3 odst. 1, § 4, odst 3 f, g, § 5, § 7, § 9 odst. 3, § 12, odst 2, § 13 odst. 2, § 15 a, b, e, f; Zákon. č. 513/1991 Sb., § 34 odst. 1 d, § 35, § 36.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006947 Ministerstvo financí
00007064 Ministerstvo vnitra
00020478 Ministerstvo zemědělství
00024341 Ministerstvo zdravotnictví
00164801 Ministerstvo životního prostředí
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
60162694 Ministerstvo obrany
66002222 Ministerstvo pro místní rozvoj
66003008 Ministerstvo dopravy[Čas vygenerování tohoto souboru: 28.03.2012 17:05:15.]