PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Regulace reklamy v působnosti MPO

Kód agendy: A750
Název agendy: Regulace reklamy v působnosti MPO
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 47609109
Název OVM: Ministerstvo průmyslu a obchodu

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
40 1995 Zákon o regulaci reklamy      
500 2004 Správní řád      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR595 Dozor nad regulací reklamy na území ČR v působnosti MPO Zákon č. 40/1995 Sb., §7c - ukládání zvláštních opatření, §7d - ukládání pořádkových pokut, §8,§8a - ukládání pokut za přestupky a správní delikty
CR596 Ověřování údajů Zákon č. 111/2009 Sb., § 61 odst 1


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Krajské živnostenské úřady
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]