PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Kontrola obchodování s mučícími nástroji

Kód agendy: A765
Název agendy: Kontrola obchodování s mučícími nástroji
Datum registrace agendy: 26.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 47609109
Název OVM: Ministerstvo průmyslu a obchodu

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
38 2008 Zákon, o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích      
500 2004 Správní řád      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
1236/2005/ES 2005 Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005, o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2679 Kontrola vývozu a dovozu nástrojů použitelných pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a kontrola poskytování technické pomoci s tímto zbožím související Zákon č. 38/2008 Sb., § 2, písm. a, b, § 4, odst. 2, § 5, § 9 odst. 3; Nařízení rady (ES) č. 1236/2005, čl. 11, 13


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
45769851 Ministerstvo zahraničních věcí
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
71214011 Generální ředitelství cel[Čas vygenerování tohoto souboru: 28.03.2012 17:05:15.]