PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Kontrola obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje

Kód agendy: A766
Název agendy: Kontrola obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje
Datum registrace agendy: 26.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 47609109
Název OVM: Ministerstvo průmyslu a obchodu

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
178 2011 Nařízení vlády č. 178/2011 Sb., ze dne 8. června 2011, o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení (Příloha č. 2)      
228 2005 Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů      
230 2005 Nařízení vlády č. 230/2005 Sb., ze dne 1. června 2005, kterým se stanoví seznam stanovených výrobků, podmínky, za nichž lze uskutečnit dovoz nebo vývoz nebo přepravu stanovených výrobků, a náležitosti a vzory žádostí o udělení povolení (Příloha č. 3, Příloha č. 4)      
500 2004 Správní řád      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2680 Kontrola obchodu s výrobky dle Nařízení vlády č. 230/2005 Sb., jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů Zákon č. 228/2005 Sb., § 2, odst. 1, § 8, § 12 odst. 1, 2; Nařízení vlády č. 230/2005 Sb.
CR2681 Kontrola dovozu pyrotechnických výrobků dle Nařízení vlády č. 178/2011 Sb, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů Zákon č. 228/2005 Sb., § 2, odst. 1, § 8, § 12 odst. 1, 2; Nařízení vlády č. 178/2011 Sb.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra
45769851 Ministerstvo zahraničních věcí
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
70844844 Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
71214011 Generální ředitelství cel[Čas vygenerování tohoto souboru: 28.03.2012 17:05:15.]