PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Povolování vývozu a přepravy zboží dvojího použití, poskytování technické pomoci a zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím dvojího užití

Kód agendy: A788
Název agendy: Povolování vývozu a přepravy zboží dvojího použití, poskytování technické pomoci a zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím dvojího užití
Datum registrace agendy: 26.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 47609109
Název OVM: Ministerstvo průmyslu a obchodu

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
344 2010 Nařízení vlády č. 344/2010 Sb., o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití      
500 2004 Správní řád      
594 2004 Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
428/2009/ES 2009 Nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2682 Kontrola vývozu, přepravy a tranzitu zboží dvojího užití Zákon č. 594/2004 Sb., § 2, odst. 2, písm. a,b,e,f,g,h,i,j; § 9, odst. 1, § 10, § 16, odst. 2, § 20, odst. 2,3,4
CR2683 Kontrola poskytování zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím dvojího užití Zákon č. 594/2004 Sb., § 2, odst. 2, písm. c,d; § 9, odst. 1
CR2684 Kontrola poskytování technické pomoci související se zbožím dvojího užití Zákon č. 594/2004 Sb., § 12, odst. 1
CR2685 Vydávání mezinárodního dovozního certifikátu Zákon č. 594/2004 Sb., § 14


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra
45769851 Ministerstvo zahraničních věcí
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
48136069 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
71214011 Generální ředitelství cel[Čas vygenerování tohoto souboru: 28.03.2012 17:05:15.]