PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Povolování provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem

Kód agendy: A789
Název agendy: Povolování provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem
Datum registrace agendy: 26.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 47609109
Název OVM: Ministerstvo průmyslu a obchodu

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
332 2009 Vyhláška 332/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů      
38 1994 Zákon č. 38/1994 Sb. o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon      
500 2004 Správní řád      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2686 Rozhodování o vydání povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem Zákon č. 38/1994 Sb., § 6, §13, odst. 1 písm. d;
CR2687 Rozhodování o udělení licencí na obchodní případy obchodování s vojenským materiálem, v rámci vydaného povolení Zákon č. 38/1994 Sb., § 12a, § 16, § 19, §20, odst. 3, § 22;
CR2688 Projednávání správních deliktů Zákon č. 38/1994 Sb., § 23, § 24, § 25, § 27a; Zákon č. 500/2004 Sb., §§ 86, 87, 88


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra
45769851 Ministerstvo zahraničních věcí
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
60162694 Ministerstvo obrany
70844844 Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
71214011 Generální ředitelství cel[Čas vygenerování tohoto souboru: 28.03.2012 17:05:15.]