PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Nouzové zásoby ropy a řešení stavů ropné nouze

Kód agendy: A819
Název agendy: Nouzové zásoby ropy a řešení stavu ropné nouze
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 48133990
Název OVM: Správa státních hmotných rezerv

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
189 1999 Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)      
452 2002 Vyhláška 452/2002 Sb., kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1188 Zpracování seznamu položek nouzových zásob ropy a ropných produktů a jejich množství 189/1999 2-2,3,4,5,6,7
CR1189 Vytváření nouzových zásob ropy 189/1999 1 189/1999 2-4,5 189/1999 9a 452/2002
CR1190 Udržování nouzových zásob ropy 189/1999 1,3 189/1999 2-4 189/1999 9a 452/2002
CR1191 Kontrola kvality a množství nouzových zásob ropy uložených u skladovatelů 189/1999 9c
CR1192 Kontrola opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů 189/1999 8a,b,c,d
CR1193 Ukládání pokut 189/1999 9d 189/1999 10
CR1194 Vyhlášení stavu ropné nouze 189/1999 4-3
CR1195 Opatření k omezení spotřeby ropy 189/1999 5
CR1196 Použití nouzových zásob ropy 189/1999 6
CR1197 Skladování nouzových zásob ropy na území jiného členského státu EU, nebo jiného členského státu EU na území ČR 189/1999 3-4,5,6,8
CR1198 Zpracování plánu postupu řešení stavu ropné nouze 189/1999 9h


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce s rozšířenou působností
Policie České republiky
Ústřední správní úřady
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006599 Úřad vlády České republiky
00020869 Česká obchodní inspekce
48133990 Správa státních hmotných rezerv
48134678 Úřad pro civilní letectví
61379425 Drážní úřad[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]