PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Působnost SSHR

Kód agendy: A820
Název agendy: Působnost SSHR
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 48133990
Název OVM: Správa státních hmotných rezerv

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
97 1993 Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1199 Financování hospodářských opatření pro krizové stavy 97/1993 3
CR1200 Poskytování materiální humanitární pomoci do zahraničí a převzetí materiální humanitární pomoci ze zahraničí 97/1993 3a-1,2 97/1993 6-1
CR1201 Použití příjmu za prodané státní hmotné rezervy na úhradu výdajů na pořízení státních hmotných rezerv, při jejich obměnách a záměnách 97/1993 6-1
CR1202 Ukládání pokut 97/1993 7-1
CR1203 Financování státních hmotných rezerv 97/1993 3
CR1204 Obměna státních hmotných rezerv 97/1993 3
CR1205 Záměna státních hmotných rezerv 97/1993 3
CR1206 Půjčka státních hmotných rezerv 97/1993 3
CR1207 Uvolňování státních hmotných rezerv 97/1993 3
CR1208 Prodej státních hmotných rezerv 97/1993 3
CR1209 Skladování státních hmotných rezerv 97/1993 3 97/1993 6-1
CR1210 Ochranování státních hmotných rezerv 97/1993 3 97/1993 6-1
CR1211 Pořízení státních hmotných rezerv 97/1993 6-1
CR1212 Zpracování seznamu položek hmotných rezerv 97/1993 5-1a
CR1213 Zpracování návrhu na uvolnění hmotných rezerv 97/1993 5-1b
CR1214 Zpracování návrhu na záměnu položek hmotných rezerv 97/1993 5-1c
CR1215 Prodej hmotných rezerv 97/1993 5-3
CR1216 Likvidace hmotných rezerv 97/1993 5-3
CR1217 Koordinace doplňování a uvolňování zásob zemědělských výrobků a potravin 97/1993 6-2


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Ústřední správní úřady
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006599 Úřad vlády České republiky
00007064 Ministerstvo vnitra
00020478 Ministerstvo zemědělství
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
48133981 Státní zemědělský intervenční fond
48133990 Správa státních hmotných rezerv[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]