PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Hospodářská opatření pro krizové stavy

Kód agendy: A821
Název agendy: Hospodářská opatření pro krizové stavy
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 48133990
Název OVM: Správa státních hmotných rezerv

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
241 2000 Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy      
498 2000 Vyhláška Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
14 2012 Usnesení vlády ČR ze dne 4. ledna 2012 č. 14 k Metodice pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1218 Organizace přípravy hospodářských opatření pro krizové stavy 241/2000 3-2 14/2012
CR1219 Rozhodnutí vlády o bezplatném uvolnění státních hmotných rezerv 241/2000 5a
CR1220 Rozhodnutí vlády o použití regulačních opatření 241/2000 5a 241/2000 20
CR1221 Rozhodnutí vlády o použití opatření systému hospodářské mobilizace 241/2000 5c
CR1222 Vypracování koncepce hospodářských opatření pro krizové stavy jako součásti koncepce rozvoje svěřeného odvětví ÚSÚ 241/2000 6-1a
CR1223 Zpracování plánu nezbytných dodávek ÚSÚ 241/2000 6-1b 241/2000 10-2
CR1224 Uplatnění požadavku ÚSU na vytvoření státních hmotných rezerv 241/2000 6-1c
CR1225 Kontrola hospodářských opatření pro krizové stavy ÚSÚ 241/2000 6-1d 241/2000 24
CR1226 Poskytování potřebných informací o hospodárských opatřeních pro krizové stavy právnickým a podnikajícím fyzických osobám ÚSÚ 241/2000 6-1d
CR1227 Odpovědnost ÚSÚ za řádnou přípravu činností umožňující uskutečnění regulačních opatření 241/2000 6-1e
CR1228 Zajištování nezbytných dodávek ÚSÚ 241/2000 6-2
CR1229 Zpracování plánu nezbytných dodávek KÚ 241/2000 7a 241/2000 10-2
CR1230 Zabezpečování nezbytných dodávek KÚ 241/2000 7b
CR1231 Rozhodnutí KÚ o použití regulačních opatření 241/2000 7c
CR1232 Priprava a vyhlašování regulačních opatření obecním úřadem obce s rozšířenou působností a určenou obcí 241/2000 8
CR1233 Vytváření pohotovostních zásob 241/2000 10-4 241/2000 11-1,2 14/2012
CR1234 Použití pohotovostních zásob ÚSÚ 241/2000 11-1,2,3,7 14/2012
CR1235 Použití pohotovostních zásob KÚ 241/2000 11-2,4,5,6,7 14/2012
CR1236 Vytváření a vydávání zásob pro humanitární pomoc 241/2000 12-1,2
CR1237 Hrazení výdajů za přípravu mobilizační dodávky 241/2000 13-3
CR1238 Informace o uzavření, změně nebo zrušení smlouvy o mobilizační dodávce 241/2000 13-4
CR1239 Přebírání vybraných údajů z plánu opatření hospodářské mobilizace 241/2000 15
CR1240 Jmenování a odvolání subjektu hospodářské mobilizace 241/2000 16-2
CR1241 Vydávání osvědčení o jmenování subjektem hospodářské mobilizace 241/2000 16-3
CR1242 Pořizování státních hmotných rezerv a nakládání s nimi 241/2000 18
CR1243 Uplatnění požadavku ÚSU na výstavbu objektu infrastruktury 241/2000 19-1,2
CR1244 Zajištění údržby objektu infrastruktury ÚSÚ 241/2000 19-3
CR1245 Ukládání povinností právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě hejtmanem 241/2000 21
CR1246 Ukládání povinností právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě starostou obce s rozšířenou působností nebo starostou určené obce 241/2000 21
CR1247 Nařizování povinností vládou za nouzového stavu 241/2000 21-1,2 241/2000 22
CR1248 Nařizování povinností vládou za stavu ohrožení státu a válečného stavu 241/2000 21-1,2 241/2000 22-1 241/2000 23-1,2
CR1249 Pravomoci guvernéra České národní banky za stavu ohrožení státu a válečného stavu 241/2000 23-3
CR1250 Ukládání sankcí ÚSÚ 241/2000 25-1,2,3,6 241/2000 26
CR1251 Ukládání sankcí KÚ 241/2000 25-4,5,6 241/2000 26
CR1252 Vydání vyhlášky SSHR 241/2000 29
CR1253 Použití státních hmotných rezerv 241/2000 4c


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce s rozšířenou působností
Ústřední správní úřady
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006599 Úřad vlády České republiky
48133990 Správa státních hmotných rezerv
48136450 Česká národní banka[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]