PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Ochranné známky

Kód agendy: A822
Název agendy: Ochranné známky
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 48135097
Název OVM: Úřad průmyslového vlastnictví

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
118 1979 Vyhláška o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek      
14 1993 Zákon o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví 2 1 a
191 1995 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví      
199 1996 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o známkovém právu      
441 2003 Zákon o ochranných známkách      
64 1975 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví      
65 1975 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek      
97 2004 Vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
207/2009/ES 2009 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství
248 1996 Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR599 Formální průzkum 441/2003 §21; 118/1979; 634/2004
CR600 Věcný průzkum 441/2003 §22
CR601 Zveřejnění přihlášky 441/2003 §23
CR602 Námitky, připomínky 441/2003 §24, 25
CR603 Zápis ochranné známky 441/2003 §28
CR604 Návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky 441/2003 §32
CR605 Návrh na zrušení ochranné známky 441/2003 § 31
CR606 Změnová řízení 441/2003 §15, 16, 17
CR607 Zápis licencí 441/2003 §18
CR608 Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky do zahraničí 441/2003 §47; 65/1975; 248/1996
CR609 Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky pro území České republiky 441/2003 §46; 65/1975; 248/1996
CR610 Podání přihlášky ochranné známky Společenství u Úřadu průmyslového vlastnictví 441/2003 §49; 207/2009
CR611 Přeměna ochranné známky Společenství na národní ochrannou známku 441/2003 §50; 207/2009
CR612 Obnova ochranné známky 441/2003 §29
CR613 Odvolací řízení 441/2003 §42
CR614 Vedení rejstříku 441/2003 §44 odst. 1, 4
CR615 Vydávání Věstníku 441/2003 §44 odst. 6


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
48135097 Úřad průmyslového vlastnictví[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]