PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Označení původu a zeměpisná označení

Kód agendy: A823
Název agendy: Označení původu a zeměpisná označení
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 48135097
Název OVM: Úřad průmyslového vlastnictví

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
14 1993 Zákon o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví      
243 2002 Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 243/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele      
452 2001 Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele      
64 1975 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví      
67 1975 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
110/2008/ES 2008 Nařízení Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
1234/2007/ES 2007 Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty
510/2006/ES 2006 Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně označení původu a zeměpisného označení zemědělských produktů a potravin
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR616 Formální průzkum žádosti o zápis označení původu / zeměpisného označení 452/2001 §13; 634/2004
CR617 Věcný průzkum 452/2001 §7
CR618 Zveřejnění žádosti o zápis označení původu / zeměpisného označení 452/2001 §20
CR619 Námitky 452/2001 §21, 22 písm.c)
CR620 Zápis označení původu / zeměpisného označení 452/2001 §8
CR621 Změnová řízení 452/2001 §15
CR622 Zrušení zápisu označení původu / zeměpisného označení 452/2001 §11, 22 písm. b)
CR623 Odvolací řízení 452/2001 §13
CR624 Žádost o zápis označení původu/zeměpisného označení v Evropské unii 452/2001 §19; 510/2006; 110/2008; 1234/2007
CR625 Žádost o mezinárodní zápis označení původu do zahraničí 452/2001 §16; 67/1975
CR626 Žádost o mezinárodní zápis označení původu pro území České republiky 452/2001 §17; 67/1975
CR627 Vedení rejstříku 452/2001 §15
CR628 Vydávání Věstníku 452/2001 §15


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
48135097 Úřad průmyslového vlastnictví[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]