PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Užitné vzory

Kód agendy: A825
Název agendy: Užitné vzory
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 48135097
Název OVM: Úřad průmyslového vlastnictví

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
110/1978 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Štrasburské dohodě o mezinárodním patentovém třídění ze dne 24. března 1971      
14 1993 Zákon o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví 2 1 a
191 1995 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví      
478 1992 Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech      
500 2004 Správní řád      
527 1990 Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích      
634 2004 Zákon o správních poplatcích      
64 1975 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
null 0 Úmluva o udělování evropských patentů (evropská patentová úmluva)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR653 Formální průzkum 478/1992 §11 odst. 3, 4; 500/2004 §66
CR654 Zápis užitného vzoru do rejstříku 478/1992 §7, §11 odst. 2; 110/1978
CR655 Odklad zápisu užitného vzoru do rejstříku 478/1992 §11 odst. 7
CR656 Přeměna evropské patentové přihlášky na přihlášku užitného vzoru 478/1992 §10a; EPC čl. 136 odst. 2
CR657 Prodloužení doby platnosti užitného vzoru 478/1992 §15
CR658 Výmaz užitného vzoru z rejstříku 478/1992 §17, §18
CR659 Odnětí ochrany 478/1992 §19
CR660 Výběr správních poplatků 478/1992 §21 odst. 3; 634/2004
CR661 Určovací řízení 478/1992 §21 odst. 2; 527/1990 §67
CR662 Opravné řízení 478/1992 §21 odst. 2; 527/1990 §68
CR663 Rejstřík a Věstník Úřadu 478/1992 §20
CR664 Změnové řízení, zápis licence 478/1992 §21 odst. 2; 527/1990 §63 odst. 1


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
48135097 Úřad průmyslového vlastnictví[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]