PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Průmyslové vzory

Kód agendy: A826
Název agendy: Průmyslové vzory
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 48135097
Název OVM: Úřad průmyslového vlastnictví

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
14 1993 Zákon o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví 2 1 a
191 1995 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví      
207 2000 Zákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích      
28 1981 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Locarnské dohodě o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů, podepsané v Locarnu dne 8. října 1968      
500 2004 Správní řád      
634 2004 Zákon o správních poplatcích      
64 1975 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR665 Průzkum přihlášky 207/2000 §37 odst. 1, 2, 3; 28/1981
CR666 Zastavení řízení 207/2000 §37 odst. 4
CR667 Zamítnutí přihlášky 207/2000 §37 odst. 6
CR668 Zápis průmyslového vzoru do rejstříku (zveřejnění, oznámení) 207/2000 §1, §38 odst. 1, 2, 3; 28/1981
CR669 Odklad zveřejnění průmyslového vzoru 207/2000 §38 odst. 4
CR670 Obnovení doby platnosti průmyslového vzoru 207/2000 §11
CR671 Výmaz průmyslového vzoru 207/2000 §27, 38
CR672 Odnětí ochrany a přepis 207/2000 §16
CR673 Výběr správních poplatků 207/2000 §40 odst. 2; 634/2004
CR674 Opravné řízení 207/2000 §44
CR675 Rejstřík a Věstník Úřadu 207/2000 §38, 39
CR676 Změnové řízení, zápis licence 207/2000 §32 odst. 3, §39, 40
CR677 Převod práv, zástava 207/2000 §30, 31
CR678 Zánik prava 207/2000 §26


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
48135097 Úřad průmyslového vlastnictví[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]