PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Topografie polovodičových výrobků

Kód agendy: A827
Název agendy: Topografie polovodičových výrobků
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 48135097
Název OVM: Úřad průmyslového vlastnictví

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
14 1993 Zákon o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví 2 1 a
191 1995 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví      
500 2004 Správní řád      
527 1990 Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích      
529 1991 Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků      
634 2004 Zákon o správních poplatcích      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR679 Průzkum přihlášky 529/1991 §8 odst. 2
CR680 Zápis topografie 529/1991 §8 odst. 1
CR681 Zastavení řízení, zamítnutí přihlášky 529/1991 §8 odst. 2; 500/2004 §66
CR682 Zpřístupnění podkladů 529/1991 §8 odst. 3
CR683 Výmaz topografie 529/1991 §13, 14
CR684 Odnětí ochrany a přepis 529/1991 §15
CR685 Rejstřík a Věstník Úřadu 529/1991 §16
CR686 Výběr správních poplatků 529/1991 §18 odst. 4; 634/2004
CR687 Opravné řízení 529/1991 §18 odst. 2; 527/1990 §68
CR688 Změnové řízení, zápis licence 529/1991 §18 odst. 2; 527/1990


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
48135097 Úřad průmyslového vlastnictví[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]