PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vojenská evidence osob podléhajících branné povinnosti

Kód agendy: A840
Název agendy: Vojenská evidence osob podléhajících branné povinnosti
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 60162694
Název OVM: Ministerstvo obrany

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
585 2004 Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) 31    
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR689 Správa evidence osob podléhajících branné povinnosti 585/2004 31-1,2
CR690 Zápis údajů o fyzické osobě krajským vojenským velitelstvím 585/2004 18-3
CR691 Zpracovávání, změny nebo zrušení údajů o fyzické osobě 585/2004 31-2 585/2004 37-1
CR692 Poskytování údajů z evidence osob podléhajících branné povinnosti 585/2004 31-1
CR693 Získávání údajů o fyzických osobách 585/2004 37-1,2


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Krajská vojenská velitelství
Vojenské útvary a zařízení
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
60162694 Ministerstvo obrany[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]