PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agenda v oblasti veřejné podpory

Kód agendy: A842
Název agendy: Agenda v oblasti veřejné podpory
Datum registrace agendy: 31.01.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 65349423
Název OVM: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
215 2004 Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 10    
215 2004 Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 9    
215 2004 Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 8b    
215 2004 Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 8a    
215 2004 Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 8    
215 2004 Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 3    
215 2004 Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 6    
215 2004 Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 5    
215 2004 Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 4    
215 2004 Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 3a    
215 2004 Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 7    
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR918 spolupráce s poskytovateli 215/2004 3-3-a
CR919 spolupráce s Evropskou komisí a poskytovatelem v průběhu řízení před Komisí 215/2004 3-3-b 215/2004 4 215/2004 6-1
CR920 vedení evidence poskytnutých podpor, předkládání výroční zprávy Komisi 215/2004 3-3-c 215/2004 5
CR921 kontrola nad plněním pravomocných rozhodnutí o veřejné podpoře 215/2004 3-3-d
CR922 ukládání pokut 215/2004 3-3-e 215/2004 6-2 215/2004 8-2 215/2004 8a-3 215/2004 8b-4
CR923 předávání oznámení Komisi 215/2004 3-3-f
CR924 vydávání stanovisek k podáním poskytovateele učiněným před zahájením řízení před Komisí 215/2004 3-3-g
CR925 zastupování ČR při projednávání a přípravě právních předpisů EU 215/2004 3-3-h
CR926 správce centrálního registru 215/2004 3-3-i
CR927 zastavení řízení 215/2004 10-1


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00020478 Ministerstvo zemědělství
65349423 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže[Čas vygenerování tohoto souboru: 01.02.2012 14:00:02.]