PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Dohled nad dodržováním zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)

Kód agendy: A844
Název agendy: Dohled nad dodržováním zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 65349423
Název OVM: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
139 2006 Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) 24    
139 2006 Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) 29    
139 2006 Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) 28    
139 2006 Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) 27b    
139 2006 Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) 27a    
139 2006 Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) 27    
139 2006 Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) 24a    
139 2006 Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) 25    
139 2006 Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) 24f    
139 2006 Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) 24e    
139 2006 Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) 24d    
139 2006 Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) 24c    
139 2006 Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) 24b    
139 2006 Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) 26    
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR697 vydávání předběžných opatření 139/2006 24-2-a 139/2006 24e
CR698 rozhodování o postupu v souladu se zákonem 139/2006 24-2-b
CR699 ukládání nápravných opatření a sankcí 139/2006 24-2-c
CR700 projednávání správních deliktů 139/2006 24-2-d 139/2006 27-2, 3 139/2006 27a-2, 3 139/2006 27b-4
CR701 kontrola úkonů zadavatele 139/2006 24-2-e
CR702 další úkony 139/2006 24-2-f
CR703 vybírá a navrací kauce 139/2006 24c - 2
CR704 zastavuje řízení 139/2006 24f
CR705 rozhoduje o nákladech řízení 139/2006 26
CR706 zveřejňování pravomocných rozhodnutí 139/2006 29
CR707 vedení restříku osob ze zákazem plnění koncesních smluv 139/2006 31a-1 139/2006 31a-2
CR708 vedení rejstříku koncesních smluv 139/2006 32-1 139/2006 32-3 139/2006 32-5


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
65349423 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
66002222 Ministerstvo pro místní rozvoj[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]