PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Dohled nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách

Kód agendy: A845
Název agendy: Dohled nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 65349423
Název OVM: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
137 2006 Zákon o veřejných zakázkách 120a    
137 2006 Zákon o veřejných zakázkách 121    
137 2006 Zákon o veřejných zakázkách 119    
137 2006 Zákon o veřejných zakázkách 118    
137 2006 Zákon o veřejných zakázkách 117a    
137 2006 Zákon o veřejných zakázkách 117    
137 2006 Zákon o veřejných zakázkách 116    
137 2006 Zákon o veřejných zakázkách 115    
137 2006 Zákon o veřejných zakázkách 114    
137 2006 Zákon o veřejných zakázkách 113    
137 2006 Zákon o veřejných zakázkách 112    
137 2006 Zákon o veřejných zakázkách 85    
137 2006 Zákon o veřejných zakázkách 84    
137 2006 Zákon o veřejných zakázkách 124    
137 2006 Zákon o veřejných zakázkách 123    
137 2006 Zákon o veřejných zakázkách 122    
137 2006 Zákon o veřejných zakázkách 120    
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR709 vyžaduje písemné zprávy o nadlimitní veřejné zakázce 137/2006 85-3
CR710 ruší zadávací řízení 137/2006 84-9
CR711 vydávání předběžných opatření 137/2006 112-2-a 137/2006 117
CR712 rozhodování o postupu zadavatele veřejné zakázky a soutěži o návrh v souladu se zákonem 137/2006 112-2-b
CR713 ukládání nápravných opatření a sankcí 137/2006 112-2-c 137/2006 118
CR714 projednávání správních deliktů 137/2006 112-2-d 137/2006 120-2, 3 137/2006 120a-2, 3 137/2006 121-4
CR715 kontrola úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek 137/2006 112-2-e 137/2006 113
CR716 další úkoly 137/2006 112-2-f
CR717 vybírání kaucí 137/2006 115
CR718 zastavení řízení 137/2006 117a
CR719 uveřejňování pravomocných rozhodnutí 137/2006 123
CR720 vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů 137/2006 125 137/2006 130 137/2006 131 137/2006 132
CR721 spravování systému certifikovaných dodavatelů 137/2006 133 137/2006 135 137/2006 137-2, 3 137/2006 138 137/2006 142-6
CR722 vedení rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek 137/2006 144
CR723 schvalování subsystému informačního systému, provozování informačního systému 137/2006 146-5 137/2006 157


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
65349423 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
66002222 Ministerstvo pro místní rozvoj[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]