PDF Export Vytisknout Poslat emailem

REGISTR - evidence podaných oznámení o zpracování osobních údajů

Kód agendy: A851
Název agendy: REGISTR - evidence podaných oznámení o zpracování osobních údajů
Datum registrace agendy: 26.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 70837627
Název OVM: Úřad pro ochranu osobních údajů

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
101 2000 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2689 Zzápis údajů do registru Na základě oznámení zpracování osobních údajů provedené správcem osobních údajů (elektronicky nebo v listinné podobě) a po kontrole úplnosti a obsahu oznámení jsou údaje uvedené v oznámení zapsány do registru zpracování osobních údajů.
CR2690 Změny údajů v registru Na základě oznámení o změně zpracování osobních údajů správcem osobních údajů (elektronicky nebo v listinné podobě) a po kontrole úplnosti a obsahu oznámení jsou změnou dotčené nebo doplněné údaje zapsány do registru zpracování osobních údajů.
CR2691 Zrušení údajů v registru Na základě žádosti správce osobních údajů nebo z vlastního podnětu ÚOOÚ nebo na základě rozhodnutí ÚOOÚ je registrace/zpracování osobních údajů zapsané v registru zpracování osobních údajů zrušeno.
CR2692 Správa registru Činnosti spojené s vedením registru zpracování osobních údajů resp. zajištění jeho rozvoje, technologické podpory, funkčnosti, přístupnosti, bezpečnosti, certifikace apod.
CR2693 Zpřístupnění údajů z registru Veřejné zpřístupnění zákonem definovaných údajů registru zpracování osobních údajů, a to zejména dálkovým přístupem (např. prostřednictvím webu ÚOOÚ).
CR2694 Oznámení zrušení údajů v registru Zajištění oznámení o zrušení registrace/zpracování osobních údajů původně zapsané v registru zpracování osobních údajů ve Věstníku ÚOOÚ.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
70837627 Úřad pro ochranu osobních údajů[Čas vygenerování tohoto souboru: 28.03.2012 17:05:15.]