PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agenda národnostních menšin

Kód agendy: A866
Název agendy: Agenda národnostních menšin
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00006599
Název OVM: Úřad vlády České republiky

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
129 2000 Zákon o krajích      
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)      
2 1993 Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod      
273 2001 Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů      
98/2002 2002 Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
1327 2004 Usnesení vlády ČR č. 1327 ze dne 22. prosince 2004 k návrhu vhodného institucionálního zabezpečení programu terénní sociální práce
15/2007 2007 Evropská charta regionálních či menšinových jazyků
264 2011 Usnesení vlády ČR č. 264 ze dne 13. dubna 2011
315 2010 Usnesení vlády č. 315 ze dne 27. dubna 2010 o změně usnesení vlády ze dne 7. prosince 2005 č. 1574, k návrhu na ratifikaci Evropské charty regionálních ci menšinových jazyků (ETS 148), otevřené k podpisu členským státům Rady Evropy ve Štrasburku dne 5. listopadu 1992
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1460 Zajištění činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny 273/2001 6 Usnesení vlády ČR ze dne 13. dubna 2011 č. 264
CR1461 Poskytování dotací na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin a integrace Romu do společnosti 273/2001 12 98/2002 4 98/2002 21 Usnesení vlády ČR č. 1327 ze dne 22. prosince 2004 k Návrhu vhodného institucionálního zabezpečení programu terénní sociální práce (čl. 2) 129/2000 67-1-f
CR1462 Poskytování dotací na podporu implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků Usnesení vlády č. 315 ze dne 27. dubna 2010 o změně usnesení vlády ze dne 7. prosince 2005 č. 1574, k návrhu na ratifikaci Evropské charty regionálních ci menšinových jazyků (ETS 148), otevřené k podpisu členským státům Rady Evropy ve Štrasburku dne 5. listopadu 1992 (v čl. 1, bod 1, písm. a)


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006599 Úřad vlády České republiky
00022985 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
00023671 Ministerstvo kultury
00551023 Ministerstvo práce a sociálních věcí[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:50.]