PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Příprava vládních návrhů zákonů a stanovisek vlády k návrhů zákonům

Kód agendy: A868
Název agendy: Příprava vládních návrhů zákonů a stanovisek vlády k návrhům zákonů
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00006599
Název OVM: Úřad vlády České republiky

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
1 1993 Ústava České republiky 44    
1 1993 Ústava České republiky 41    
90 1995 Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 87    
90 1995 Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 86    
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
null 0 Legislativní pravidla vlády - čl. 11, 17, 17a, 20
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1466 Příprava vládních návrhů zákonu pro předložení k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 1/1993 41 90/1995 86
CR1467 Příprava stanovisek vlády k návrhům zákonů, u nichž vláda není navrhovatelem 1/1993 44 90/1995 87


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006599 Úřad vlády České republiky[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:50.]