PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů

Kód agendy: A876
Název agendy: Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
361 2003 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 3    
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1537 Evidence volných služebních míst v bezpečnostních sborech 361/2003 3
CR1538 Stanovení vzorů hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů 361/2003 8-4
CR1539 Způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průbeh, hodnocení a ukončení 361/2003 12-6
CR1540 Stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost občana pro výkon služby, obsah lékařských vyšetření, náležitosti lékařského posudku a dobu jejich platnosti 361/2003 15-6
CR1541 Stanovení osobnostních charakteristik, které jsou předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, důvody zjišťování osobnostní způsobilosti, postup při zjišťování osobnostní způsobilosti, náležitosti závěrů psychologa bezpečnostního sboru a postup při přezkumném řízení 361/2003 15-7
CR1542 Stanovení druhu a vzoru služebních medailí a důvodu pro jejich udělení 361/2003 49-3
CR1543 Seznam nemocí, stavu nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost příslušníka pro výkon služby, druhy, obsah a četnost lékařských prohlídek, obsah lékařských vyšetření, náležitosti lékařského posudku a dobu jeho platnosti 361/2003 79-7
CR1544 Stanovení stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 361/2003 115a
CR1545 Stanovení rozsahu a způsobu poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu 361/2003 133-2
CR1546 Určení náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a určení náhrady nákladů na výživu pozůstalých 361/2003 101 a násl.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:50.]