PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zastupování České republiky na mezinárodní úrovni v oblasti ochrany autorských práv

Kód agendy: A888
Název agendy: Zastupování České republiky na mezinárodní úrovni v oblasti ochrany autorských práv
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00023671
Název OVM: Ministerstvo kultury

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
(žádná data)
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
101 1998 Dohoda o usnadnění mezinárodního oběhu obrazových a zvukových materiálů vzdělávacího, vědeckého a kulturního charakteru
133 1980 Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněné v Paříži dne 4. května 1896, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914 a revidované v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 24. července 1971(ve znění vyhl. č. 19/1985 Sb.)
134 1980 Všeobecná úmluva o autorském právu
192 1964 Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací z roku 1961(ve znění opravy č.157/1965 Sb.)
2 1960 2. Protokol k Všeobecné úmluvě o autorském právu
2 1960 3. Protokol k Všeobecné úmluvě o autorském právu
32 1985 Úmluva o ochraně výrobců zvukových záznamů proti nedovolenému rozmnožování jejich zvukových záznamů z roku 1971
33 2002 Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském z roku 1996
48 2002 Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech z roku 1996
69 1975 Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví z roku 1967
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1068 Zajišťování účasti na jednání orgánů mezinárodní organizace spravující Všeobecnou úmluvu o autorském právu 134/1980
CR1069 Zajišťování účasti na jednání orgánů mezinárodní organizace spravující Bernskou úmluvu o ochraně literárních a uměleckých děl 133/1980
CR1070 Zajišťování účasti na jednání orgánů mezinárodní organizace spravující Smlouvu Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském z roku 1996 33/2002
CR1071 Zajišťování účasti na jednání orgánů mezinárodní organizace spravující Mezinárodní úmluvu o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací 192/1964
CR1072 Zajišťování účasti na jednání orgánů mezinárodní organizace spravující Smlouvu Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umelcu a o zvukových záznamech 48/2002
CR1073 Zajišťování účasti na jednání orgánů mezinárodní organizace spravující Úmluvu o ochraně výrobců zvukových záznamů proti nedovolenému rozmnožování jejich zvukových záznamů 32/1985
CR1074 Zajišťování účasti na jednání orgánů mezinárodní organizace spravující Úmluvu o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví 69/1975
CR1075 Zajišťování účasti na jednání orgánů mezinárodní organizace spravující Dohodu o usnadnění mezinárodního oběhu obrazových a zvukových materiálů vzdělávacího, vědeckého a kulturního charakteru 101/1998


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00023671 Ministerstvo kultury[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:50.]