PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Protidrogová politika

Kód agendy: A893
Název agendy: Protidrogová politika
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00024341
Název OVM: Ministerstvo zdravotnictví

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
379 2005 Zákon o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1097 MD ČR - protidrogová politika (zajišťování preventivních programů pro příslušníky Armády ČR) - 379/2005 Sb. - § 18/e MD finančně a organizačně zajišťuje opatření primární, sekundární a terciální prevence pro příslušníky Armády ČR. 379/2005 Sb. - § 18/e
CR1098 MPSV ČR - protidrogová politika (zajišťování preventivních programů pro oblast sociální péče) - 379/2005 Sb. - § 18/f MPSV finančně a organizačně zajišťuje opatření primární, sekundární a terciální prevence pro oblast sociální péče. 379/2005 Sb. - § 18/f
CR1099 MS ČR - protidrogová politika (zajišťování preventivních programů pro osoby ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody) - 379/2005 Sb. - § 18/g MS ČR finančně a organizačně zajišťuje opatření primární, sekundární a terciální prevence pro osoby ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody. 379/2005 Sb. - § 18/g
CR1090 obec - zapisovatel údajů o vydaných rozhodnutí při neplnění povinností zdravotnických zařízení 379/2005 § 22 - 4, zapisuje údaje o vydaných rozhodnutích při neplnění povinnosti zdravotnických zařízení vyplývajících z 379/2005 § 20 - 2j
CR1091 kontrolní činnost - § 24/1, 2, 3 Výkon kontroly dodržování povinností stanovených zák. č. 379/2005 Sb. - §24/1, 2, 3
CR1092 Sankční činnost - § 24/4 Ukládání sankcí za správní delikty dle zákona č. 379/2005 Sb. - §24/4
CR1093 MZ - preventivní opatření (protidrogová politika) - 379/2005 Sb. - § 18/b MZ finančně a organizačně zajišťuje preventivní opatření (zejména opatření primární, sekundární a terciální). 379/2005 Sb. - § 18/b
CR1094 Úřad vlády ČR - protidrogová politika (koordinační, finanční a organizační zajištění) - 379/2005 Sb. - § 18/a; § 21 Úřad vlády koordinuje realizaci preventivního opatření, dále ho finančně a oraganizačně zajišťuje. 379/2005 Sb. - § 18/a, § 21
CR1095 MŠMT ČR - protidrogová politika (zajišťování preventivních programů o osoby mladší 18 let) - 379/2005 Sb. - § 18/c MŠMT finančně a organizačně zajišťuje opatření primární prevence, (výchovná péče o osoby mladší 18 let a o uživatele tabákových výrobků, alkoholu a jiných návykových látek mladší 18 let). 379/2005 Sb. - § 18/c
CR1096 MV ČR - protidrogová politika (zajišťování preventivních programů pro příslušníky Policie ČR a žáky policejních škol) - 379/2005 Sb. - § 18/d MV finančně a organizačně zajišťuje opatření primární, sekundární a terciální prevence pro příslušníky Policie CR a žáky policejních škol. 379/2005 Sb. - § 18/d


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Celní úřady
Obce s rozšířenou působností
Policie České republiky
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006599 Úřad vlády České republiky
00007064 Ministerstvo vnitra
00020869 Česká obchodní inspekce
00022985 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
00024341 Ministerstvo zdravotnictví
00025429 Ministerstvo spravedlnosti
00551023 Ministerstvo práce a sociálních věcí
60162694 Ministerstvo obrany[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:50.]