PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Správa národních programů na úseku ochrany přírody a krajiny, evidovaných v systému EDS/SMVS

Kód agendy: A898
Název agendy: Správa národních programů na úseku ochrany přírody a krajiny, evidovaných v systému EDS/SMVS
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00164801
Název OVM: Ministerstvo životního prostředí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
560 2006 Vyhláška 560/2006 Sb, o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1143 Správa programu 115 16 Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Schvalování a přidělování dotace, kontrola čerpání dotace
CR1144 Správa programu 115 27 Likvidace škod po živelních pohromách Schvalování a přidělování dotace, kontrola čerpání dotace
CR1145 Správa programu 215 119 Státní podpora při obnově území postiženého povodní Schvalování a přidělování dotace, kontrola čerpání dotace
CR1146 Správa programu 115 012 Správa nezcizitelného státního majetku v ZCHÚ Schvalování a přidělování dotace, kontrola čerpání dotace


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00164801 Ministerstvo životního prostředí[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:50.]