PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Evropský a mezinárodní systém emisního obchodování

Kód agendy: A906
Název agendy: Evropský a mezinárodní systém emisního obchodování
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00164801
Název OVM: Ministerstvo životního prostředí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
12 2009 Vyhláška č. 12/2009 Sb. o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů      
695 2004 Zákon č. 695/2004 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a související předpisy      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
1031/2010/ES 2010 Nařízení Evropské komise č. 1031/2010 o harmonogramu, správě a jiných aspektech dražeb povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství
2009/29/ES 2009 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství
278/2011/EU 2011 Rozhodnutí Evropské komise č. 278/2011/EU, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 2772) 2011/278/EU
920/2010/ES 2010 Nařízení Evropské komise č. 920/2010 o standardizovaném a bezpečném systému registru podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1155 Vydávání povolení a monitorovacích plánů pro zařízení vypouštějící emise skleníkových plynů 695/2004 5-1 695/2004 16-1-d (bude upraveno v novém zákoně o emisním obchodování, který má být připraven do konce roku 2012)
CR1156 Změny a rušení povolení 695/2004 6-2 695/2004 16 -1-e (bude upraveno v novém zákoně o emisním obchodování, který má být připraven do konce roku 2012)
CR1157 Alokace emisních povolenek 695/2004 8 695/2004 16-1-f,g,h,i 695/2004 10a 2009/29/ES 10a 278/2011/EU (bude upraveno v novém zákoně o emisním obchodování, který má být připraven do konce roku 2012)
CR1158 Validace vykázaného množství emisí a odpovídajících povolenek 695/2004 10-1,2,3 (bude upraveno v novém zákoně o emisním obchodování, který má být připraven do konce roku 2012)
CR1159 Monitoring a vykazování emisí 695/2004 4-2 659/2004 7-1 695/2004 24b,c 2009/29/ES 4, 5, 6, 7 12/2009 (bude upraveno v novém zákoně o emisním obchodování, který má být připraven do konce roku 2012)
CR1160 Derogace,Přechodné přidělování bezplatných povolenek v souvislosti s modernizací postupu výroby elektřiny 695/2004 10a 2009/29/ES 10c (bude upraveno v novém zákoně o emisním obchodování, který má být připraven do konce roku 2012)
CR1161 Aukce emisních povolenek 2009/29/ES 10 1031/2010 22, 24, 26 (bude upraveno v novém zákoně o emisním obchodování, který má být připraven do konce roku 2012)
CR1162 Správa rejstříku. Spolupráce s OTE, a.s. na správě národního rejstříku emisních povolenek 695/2004 10 (bude upraveno v novém zákoně o emisním obchodování, který má být připraven do konce roku 2012)
CR1163 Výkon státního dozoru v oblasti emisního obchodování 695/2004 16-1-b (bude upraveno v novém zákoně o emisním obchodování, který má být připraven do konce roku 2012)
CR1164 Zveřejňování předpokládané tržní hodnoty emisní povolenky 695/2004 16-1-j (bude upraveno v novém zákoně o emisním obchodování, který má být připraven do konce roku 2012)
CR1165 Schvalování plánu zjišťování emisí a tuno-kilometru provozovatelu letadel 695/2004 7-2
CR1166 Správa a kontrola každoročně ověřených výkazů o vyprodukovaných emisích CO2 a tuno-kilometrech provozovatelů letadel 695/2004 7-4
CR1167 Stanovování výše bezplatně přidělených emisních povolenek provozovatelům letadel a ze zvláštní rezervy 695/2004 9-4-a,b 695/2004 9-5-a,b
CR1168 Hospodaření s jednotkami přiděleného množství (AAU) 695/2004 12a-1 (bude upraveno v novém zákoně o emisním obchodování, který má být připraven do konce roku 2012)
CR1169 Zapojení ČR do flexibilních mechanismu KP (JI, CDM) 695/2004 12a-2 (bude upraveno v novém zákoně o emisním obchodování, který má být připraven do konce roku 2012)


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00164801 Ministerstvo životního prostředí[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:50.]