PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Energetická náročnost budov

Kód agendy: A907
Název agendy: Energetická náročnost budov
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00164801
Název OVM: Ministerstvo životního prostředí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
148 2007 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
2010/31/EU 2010 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/31/EU o energetické náročnosti budov
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1170 Spolupráce na přípravě stanovení faktoru primární energie a součinitelu emisí oxidu uhličitého CO2 s ohledem na způsob transformace jednotlivých druhů energonositelů. Stanovení hodnot faktoru primární energie a emisních faktorů CO2 v rámci přílohy č. 4 novely vyhlášky č. 148/2007 148/2007 3-2-c 148/2007 9-4


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00164801 Ministerstvo životního prostředí
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:50.]