PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agenda vyplývající ze zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změne některých zákonu (zákon o poštovních službách)

Kód agendy: A926
Název agendy: Agenda vyplývající ze zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změne některých zákonu (zákon o poštovních službách)
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 70106975
Název OVM: Český telekomunikační úřad

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
29 2000 Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 37    
29 2000 Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 31    
29 2000 Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 30    
29 2000 Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 29a    
29 2000 Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 29    
29 2000 Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 20    
29 2000 Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 25    
29 2000 Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 24    
29 2000 Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 23    
29 2000 Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 22    
29 2000 Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 26    
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2451 Rozhodování o udělení poštovní licence Vydání rozhodnutí o udělení poštovní licence včetně všech příslušných administrativních úkonů Vyslovení souhlasu s poštovními podmínkami Stanovení základních kvalitativních požadavků Vydání rozhodnutí o změne poštovní licence včetně všech příslušných administrativních úkonů Vydání rozhodnutí o odnětí poštovní licence včetně všech příslušných administrativních úkonů Zánik poštovní licence; nevyžaduje přímo činnost ČTÚ Vydání rozhodnutí o udělení zvláštní poštovní licence včetně všech příslušných administrativních úkonů Vyslovení souhlasu s poštovními podmínkami poštovních služeb uvedených ve výzvě, které žadatel o zvláštní poštovní licenci předložil Stanovení základních kvalitativních požadavků týkajících se plnění zvláštní poštovní povinnosti Vydání rozhodnutí o změne zvláštní poštovní licence včetně všech příslušných administrativních úkonů Vydání rozhodnutí o odnětí zvláštní poštovní licence včetně všech příslušných administrativních úkonů Zánik zvláštní poštovní licence; nevyžaduje přímo činnost ČTÚ
CR2452 Dohled v oblasti poštovních služeb Výkon dohledu a státní kontroly v oblasti poštovních služeb včetně správního trestání, tj. ukládání pokut za správní delikty
CR2453 Vydávání poštovních známek Vydávání poštovních známek Stanovení doby jejich platnosti 29/2000 Sb, §35


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
70106975 Český telekomunikační úřad[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:50.]