PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Myslivost

Kód agendy: A943
Název agendy: Myslivost
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00020478
Název OVM: Ministerstvo zemědělství

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 27    
449 2001 Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2338 Prohlašování pozemků za nehonební a jejich prohlašování opět na honební 449/2001 17-2
CR2339 Uznání honitby 449/2001 18
CR2340 Vznik honebního společenstva 449/2001 20-1,2,3,4,5
CR2341 Zrušení a zánik honebního společenstva 449/2001 25-4
CR2342 Registrace honeb společenstva a oznámení ČSÚ 449/2001 20
CR2343 Rejstřík honebních společenstev, Přidělení identifikačního čísla poskytnutého správcem základního registru osob 449/2001 28-1,2,3,4,5
CR2344 Řízení o uznání honitby 449/2001 29-1,2
CR2345 Přičlenění, určení náhrady za přičlenění 449/2001 30-1,2
CR2346 Změna a zánik honiteb 449/2001 31-1,2,3,4,5-e
CR2347 Editace údajů v ROS 111/2009 27
CR2348 Využití honitby 449/2001 32 a násl.
CR2349 Myslivecký hospodář 449/2001 12, 13, 35
CR2350 Chov a zušlechťování 449/2001 3 a násl.
CR2351 Ochrana myslivosti a zlepšování životních podmínek zvěře 449/2001 8 a násl.
CR2352 Myslivecká stráž 449/2001 12 a násl.
CR2353 Myslivecké hospodaření 449/2001 36 a násl., 49-1
CR2354 Povolení lovu ve zvláštních případech 449/2001 39 a násl.
CR2355 Lovecké lístky 449/2001 12-4, 47
CR2356 Škody zvěří 449/2001 52 a násl.
CR2357 Pověřování 449/2001 58
CR2358 Spolupráce, vzdělávání, podpory a statistika 449/2001 58
CR2359 Dozor 449/2001 61
CR2360 Transformace honiteb 449/2001 69


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce s rozšířenou působností
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00020478 Ministerstvo zemědělství
00164801 Ministerstvo životního prostředí[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:50.]