PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Státní správa rybářství

Kód agendy: A946
Název agendy: Státní správa rybářství
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00020478
Název OVM: Ministerstvo zemědělství

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
99 2004 Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2390 Rybníkářství - evidence 99/2004 3-4
CR2391 Rybářský revír 99/2004 4-1, 3 , 5, 6, 7, 8, 9
CR2392 Přidělení čísla rybářskému revíru 99/2004 4-4
CR2393 Chráněná rybí oblast 99/2004 5
CR2394 Výkon rybářského práva (povolení, odnětí, zánik) 99/2004 6 až 10
CR2395 Hospodaření v rybářském revíru, včetně evidence 99/2004 11-1-b, c, d 99/2004 2 99/2004 6 až 7
CR2396 Rybářský hospodář a jeho zástupce 99/2004 11-1-a
CR2397 Lov, včetně výjimek 99/2004 13-1 až 7
CR2398 Vydávání rybářských lístků 99/2004 13-8 99/2004 20-2
CR2399 Odebírání rybářských lístků 99/2004 20-2
CR2400 Zvláštní povolenka 99/2004 13-10
CR2401 Rybářská stráž 99/2004 14 až 18
CR2402 Dozor nad dodržováním předpisů a způsobem hospodaření 99/2004 21-2-f 99/2004 22-4-g 99/2004 23-1-g 99/2004 24-3-g
CR2403 Vedení centrálních evidencí 99/2004 22-5,6
CR2404 Dozor nad dovozem mořských ryb a mořských živočichů a jejich tranzitem 99/2004 22-8 99/2004 27
CR2405 Dozor nad ochranou mořských rybolovných zdrojů (CITES) 99/2004 29-1
CR2406 Dozor nad dovozem živých ryb a jiných vodních organizmů (CITES) a jejich tranzitem 99/2004 23-3
CR2407 Pověřování a dozor nad plněním pověření 99/2004 22-9,10
CR2408 Správní trestání 99/2004 21-2-g 99/2004 22-3-f 99/2004 23-2-b 99/2004 24-3-h
CR2409 Odvolací řízení 99/2004 22-7


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Celní úřady
Kraje
Obce s pověřeným obecním úřadem
Obce s rozšířenou působností
Správy národních parků
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00018562 Státní veterinární správa ČR
00020478 Ministerstvo zemědělství
00164801 Ministerstvo životního prostředí
41693205 Česká inspekce životního prostředí
60162694 Ministerstvo obrany[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:50.]