PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Reprodukční materiál lesních dřevin

Kód agendy: A951
Název agendy: Reprodukční materiál lesních dřevin
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00020478
Název OVM: Ministerstvo zemědělství

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
149 2003 Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1573 Potvrzení původu 149/2003 6 149/2003 6a
CR1574 Balení reprodukčního materiálu 149/2003 7
CR1575 Uznávací řízení 149/2003 10 - 3 149/2003 11 až 17
CR1576 Rejstřík uznaných zdrojů 149/2003 18
CR1577 Národní seznam uznaných zdrojů 149/2003 18a
CR1578 Genové základny 149/2003 19
CR1579 Udělování licencí 149/2003 20 až 23
CR1580 Vývoz a dovoz reprodukčního materiálu lesních dřevin 149/2003 25
CR1581 Oprávnění pověřené osoby 149/2003 30
CR1582 Kontrola 149/2003 31
CR1583 Vrchní státní dozor 149/2003 32
CR1584 Správní trestání 149/2003 34 až 35
CR1585 Zvláštní opatření 149/2003 36


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Celní úřady
Kraje
Obce s rozšířenou působností
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00020478 Ministerstvo zemědělství
00020681 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
00164801 Ministerstvo životního prostředí
41693205 Česká inspekce životního prostředí
60162694 Ministerstvo obrany[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:50.]