PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Koordinační činnost v oblasti kultury v souladu s mezinárodními úmluvami

Kód agendy: A958
Název agendy: Koordinační činnost v oblasti kultury v souladu s mezinárodními úmluvami
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00023671
Název OVM: Ministerstvo kultury

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
(žádná data)
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
104 1991 Úmluva o právech dítěte
108 2004 Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti
120 1976 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech
120 1976 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
208 1993 Úmluva o právním postavení uprchlíků
62 1987 Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1658 Koordinační činnost v oblasti kultury na základě Mezinárodního paktu o občanských a politických právech právech 120/1976
CR1659 Příprava podkladů pro průběžné zprávy za rezort kultury v souladu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech právech 120/1976
CR1660 Koordinační činnost v oblasti kultury na základě Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 120/1976
CR1661 Příprava podkladů pro průběžné zprávy za rezort kultury v souladu s Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech 120/1976
CR1662 Koordinační činnost v oblasti kultury na základě Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen 62/1987
CR1663 Příprava podkladů pro průběžné zprávy za rezort kultury v souladu s Mezinárodní úmluvou o odstranění všech forem diskriminace žen 62/1987
CR1664 Koordinační činnost v oblasti kultury na základě Úmluvy o právech dítěte 104/1991
CR1665 Příprava podkladů pro průběžné zprávy za rezort kultury v souladu s Úmluvou o právech dítěte 104/1991
CR1666 Koordinační činnost v oblasti kultury na základě Úmluvy o právním postavení osob bez státní příslušnosti 108/2004
CR1667 Příprava podkladů pro průběžné zprávy za rezort kultury v souladu s Úmluvou o právním postavení osob bez státní příslušnosti 108/2004
CR1668 Koordinační činnost v oblasti kultury na základě Úmluvy o právním postavení uprchlíků 208/1993
CR1669 Příprava podkladů pro průběžné zprávy za rezort kultury v souladu s Úmluvou o právním postavení uprchlíků 208/1993


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00023671 Ministerstvo kultury[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:50.]