PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Státní správa lesů

Kód agendy: A967
Název agendy: Státní správa lesů
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00020478
Název OVM: Ministerstvo zemědělství

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
289 1995 Zákon č.289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1900 Pozemky určené k plnění funkcí lesa 289/1995 3
CR1901 Předběžný souhlas 289/1995 4-2
CR1902 Kategorizace 289/1995 5 až 10
CR1903 Evidence a dělení pozemků 289/1995 12
CR1904 Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa a ochrana lesa 289/1995 15 až 22
CR1905 Hospodářská úprava lesů 289/1995 23 až 28
CR1906 Hospodaření v lesích 289/1995 22 289/1995 29 až 34 289/1995 36
CR1907 Meliorace a hrazení bystřin 289/1995 35
CR1908 Odborný lesní hospodář 289/1995 37
CR1909 Lesní stráž 289/1995 38 až 39a
CR1910 Udělování licencí 289/1995 41 až 45
CR1911 Správní trestání 289/1995 53 až 57
CR1912 Podpora hospodaření v lesích 289/1995 46
CR1913 Dozor v lesním hospodářství 289/1995 51
CR1914 Vrchní státní dozor 289/1995 50


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce s rozšířenou působností
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00020478 Ministerstvo zemědělství
00164801 Ministerstvo životního prostředí
60162694 Ministerstvo obrany[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:50.]