PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agenda o podmínkách provozu na pozemních komunikacích

Kód agendy: A998
Název agendy: Agenda o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy: 
Identifikace OVM: 66003008
Název OVM: Ministerstvo dopravy

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána: 

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
ČísloRokNázevParagrafOdstavecPísmeno
243 2001 Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidla, ve znění pozdějších předpisů      
302 2001 Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů      
341 2002 Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích      
355 2006 Vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel      
56 2001 Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 4a    
Ostatní právní předpisy:
ČísloRokNázev
(žádná data)B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
KódNázevPopis
CR2296 Vedení registru silničních vozidel 56/2001 4-2; 56/2001 4-7; 56/2001 80 -4a
CR2297 Výdej dat z registru silničních vozidel 56/2001 4-3
CR2298 Vedení centrálního registru silničních vozidel 56/2001 5-1; 56/2001 80-2a
CR2299 Výdej dat z centrálního registru silničních vozidel 56/2001 5-3, 4, 5a,b
CR2300 Zápis do registru silničních vozidel 56/2001 4-1,8
CR2301 Zápis zástavního práva do registru silničních vozidel 56/2001 9-2
CR2302 Výmaz zástevního práva z registru silničních vozidel 56/2001 10
CR2303 Trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel 56/2001 13-2
CR2304 Dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel 56/2001 13-3
CR2305 Ukončení dočasného vyřazení vozidla z registru silničních vozidel 56/2001 13-4
CR2306 Výmaz vozidla z registru silničních vozidel 56/2001 14-1a
CR2307 Vydání duplikátu technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla 243/2001 11-3
CR2308 Vydání nové tabulky registrační značky 243/2001 12-2
CR2309 Vedení evidence uživatelů zvláštních registračních značek 243/2001 22-1
CR2310 Vedení registru historických a sportovních vozidel 56/2001 79a-1; 56/2001 80-5a
CR2311 Zápis historického vozidla 355/2006 2-1
CR2312 Zápis sportovního vozidla 355/2006 3-1
CR2313 Schvalování technické způsobilosti typu 56/2001 Sb. § 15 až 28
CR2314 Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla 56/2001 Sb. § 29 až 33
CR2315 Schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla 56/2001 Sb. § 34 až 35
CR2316 Schvalování technické způsobilosti přestaveb silničních vozidel 56/2001 Sb. § 73 až 74
CR2317 Schvalování technické způsobilosti výbavy a náhradních dílů 56/2001 Sb. § 75 až 76
CR2318 Schvalování technické způsobilosti zvláštních vozidel 56/2001 Sb. § 78 až 79
CR2319 Rozhodnutí o oprávnění k provozování stanice měření emisí 56/2001 Sb. § 65
CR2320 Vydání osvědčení k provozování stanice měření emisí 56/2001 Sb. § 66
CR2321 Vydání profesního osvědčení mechanika 56/2001 Sb. § 69
CR2322 Rozhodnutí o oprávnění k provozování stanice technické kontroly 56/2001 Sb. § 54
CR2323 Vydání osvědčení k provozování stanice technické kontroly 56/2001 Sb. § 57
CR2324 Rozhodnutí o oprávnění k provozování zkušební stanice technické kontroly 56/2001 Sb. § 72 odst. 1
CR2325 Vydání osvědčení k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozování na pozemních komunikacích 56/2001 Sb. § 72 odst. 2
CR2326 Vydání profesního osvědčení kontrolního technika 56/2001 Sb. § 60 odst. 2


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení): 

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce s rozšířenou působností
Zpravodajské služby ČR

Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVMNázev
00007064 Ministerstvo vnitra
60162694 Ministerstvo obrany
66003008 Ministerstvo dopravy
72554495 Generální inspekce bezpečnostních sborů