PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Ochrana chmele

Kód agendy: A999
Název agendy: Ochrana chmele
Datum registrace agendy: 26.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00020478
Název OVM: Ministerstvo zemědělství

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
97 1996 Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2695 Evidence chmelnic 97/1996 4
CR2696 Certifikace 97/1996 5
CR2697 Registr 97/1996 4 97/1996 6
CR2698 Výkon státní správy a pokuty 97/1996 8


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00020338 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
00020478 Ministerstvo zemědělství
48133981 Státní zemědělský intervenční fond[Čas vygenerování tohoto souboru: 28.03.2012 17:05:15.]