PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktualizované kompendium metodiky oznámení působnosti orgánu veřejné moci v agendě

dle novely zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, provedené zákonem č. 192/2016 Sb. Registrace působnosti orgánu veřejné moci (OVM) v agendě je nezbytná pro přístup konkrétního OVM k referenčním údajům základních registrů či údajům dalších agendových informačních systémů (AIS). Oznámení o vykonávání působnosti OVM v agendě je třeba vyplnit a odeslat do 30 dnů ode dne registrace agendy nebo zápisu OVM do „rejstříku OVM a soukromoprávních uživatelů údajů“.Změny, které novela v této oblasti přináší:

  • Dochází ke změně terminologie: „úřední osoba, která roli zastává“ je nahrazena pojmem „fyzická osoba, která je nositelem role“.
  • Oznámení o vykonávání působnosti OVM v agendě bude obsahovat i výčet AIS sloužících k výkonu agendy.
  • Registrace působnosti OVM v agendě bude provedena bez prodlení po odeslání vyplněného oznámení o vykonávání působnosti OVM v agendě.
  • Při změně agendy budou automaticky přebrány informace o působnostech OVM z předchozí verze agendy. Datové zprávy s informacemi o změnách agendy budou rozesílány pouze těm OVM, kterých se změny agendy dotknou.  

Jak má OVM postupovat při vyplňování oznámení o vykonávání působnosti v agendě:

a) Přihlásit se do RPP AIS působnostního,

b) v „Katalogu výkonu agend“ zvolit „Oznámení o vykonávání působnosti v agendě“ a vybrat příslušnou agendu,

c) vložit aktuální datum „Platnost výkonu od“ z nabízeného kalendáře (pod tlačítkem „Definice rozsahu platnosti působnosti“),

d) vyplnit u jednotlivých činnostních rolí „Počet fyzických osob, které jsou nositeli rolí“ a „Celkový počet fyzických osob podílejících se na výkonu agendy“ (viz doporučení níže),

e) doplnit AIS sloužící k výkonu agendy (vyplnit číslo AIS a poté vybrat ze seznamu AIS a přiřadit k činnostem, které AIS podporuje),

f) odeslat údaje do RPP AIS působnostního (tlačítkem „odeslat k registraci na MV“).

Jak je zřejmé, vyplnění oznámení o vykonávání působnosti v agendě je stále velmi jednoduché, jde jen o uvedení počtu osob, které se danou činností zabývají a zvolení AIS sloužících k výkonu agendy. 

Doporučení k vyplnění počtu fyzických osob, které jsou nositeli rolí:

  • Ze zákona máte činnostní roli vykonávat a tuto roli vykonáváte, reálně tak činí 5 osob – ve formuláři vyplňte číslo 5.
  • Ze zákona máte činnostní roli vykonávat, reálně vykonáváte sporadicky nebo vůbec ne  –  vyplňte číslo 1.
  •  Činnost máte ze zákona právo vykonávat, ale nevykonáváte, protože např. nemáte obecní policii, nevybíráte poplatky – vyplňte nulu.
  • Činnostní roli nevykonáváte a jste v agendě uvedeni omylem – informujte ohlašovatele, pokud se omyl potvrdí, agenda bude opravena.

 

Úplná metodika oznámení působností OVM v agendě 

správce RPP