PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informace termínu ukončení agendy A1149 Přestupkový zákon

V souvislosti s legislativními změnami, kdy 1. 7. 2017 nabývá účinnosti zákon č. 250/2016 Sb.,  o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich   (platný od  3. srpna 2016 ), který nahrazuje stávající zákon  č. 200/1990 Sb. , o přestupcích, dojde k ukončení agendy ohlášené v registru práv a povinností jako A1149 Přestupkový zákon. Tuto agendu nahrazuje agenda  A3787 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich , ve které musí dotčené orgány veřejné moci ohlásit svojí působnost. 

S ohledem na § 112 zákona č. 250/2016 Sb., který mimo jiné stanoví, že zahájená řízení o přestupku a dosavadním jiném správním deliktu, která nebyla pravomocně skončena před 1.7.2017, se dokončí podle dosavadních zákonů, je možné ponechat využívání údajů ze základního registru obyvatel, případně agendových informačních systémů v agendě A1149 právě pro tato řízení, a to do 31.8. 2017, kdy bude agenda A1149 Přestupkový zákon ukončena.

Činí-li správní orgán úkony již podle nového právního předpisu, například zahájí-li správní orgán nové řízení nebo přezkumné řízení podle nového zákona č. 250/2016, měl by mít již oznámenu působnost v nové agendě A3787 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a využívat údaje ze základního registru obyvatel v souladu s novým právním předpisem.